Administration i praktiken

praktadmin_105x52_161130I denna kurs ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.

En hel del kommuner upplever idag att personalomsättningen är hög och att de i många fall har resursbrist. Anställda vittnar även om att arbetet är ineffektivt och man nyttjar inte resurserna på bästa sätt.

Vi gör som vi alltid har gjort

Många, många rättsfall visar på att om man gör ”som man alltid gjort” inte per automatik innebär att det är rätt. Det är många lagar och regler som styr, och blir det inte rätt kan det bli väldigt kostsamt för kommunerna.

Många av dessa problem skulle kunna lösas med en kvalitetssäkrad administration i en process där byggnadsnämndens administratörer har en nyckelroll. Genom en ökad förståelse för hela processen kan bygglovsadministrationen effektiviseras för att uppfylla kraven på rättssäkerhet. Nyttjar man de resurser man har på bästa möjliga sätt får man nöjdare kunder och medarbetare.

Vem vänder sig kursen till

  • Administrativ personal, bygglovshandläggare och inspektörer som jobbar med diarieföring, bygglovsadministration, fakturering och arkivering.
  • Chefer och politiker som vill få kunskap om den nu väldigt omfattande administrationsprocessen.

För att genomföra en förändring är det viktigt att alla i processen känner till och förstår varför förändringen sker.

Kursinnehåll

  • Genomgång av de olika processtegen och ansvars- och rollfördelning.
  • Vilka olika processer som administrationen är, eller borde vara inblandad i för en resurssnålare process, där spetskompetens kan frigöras. Information om den lagstiftning som administrationen omfattas av. 
  • Praktiska tips om enkla lösningar för att få överblick på administrationsprocessen och göra den mindre sårbar vid sjukfrånvaro och nyanställningar.
  • Vi går även igenom fördelar med rutinbeskrivningar, behovsutredning, fokusgrupper och bemötande.

Datum

21 mars 2018 – Göteborg
5 april 2018 – Stockholm
14 juni 2018 – Malmö

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 – 17.00

Pris

I kursavgiften 4.900 kr ingår kursdokumentation, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Anmälan

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med uppgifter om tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

Frågor om kursinnehåll

Ulrika Nolåker, 072-703 52 02
ulrika@byggutbildarna.com

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Kursen gav resultat!

Se filmen – Ulrika intervjuar Marie Andersson, Skellefteå Kommun som kunde minska handläggningstiden med 13 veckor! (Filmen är 2.22 min)

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se