ANNAT

Företagsutbildningar

Är ni många på företaget som behöver uppdatera er inom ett visst område? Är det svårt komma loss från arbetet? Lugn, vi löser det! Samla ihop kollegorna och fixa en lokal så kommer vi och håller kurs en dag hos er!

N&V_105X52_151029NYTT & VIKTIGT samlar information inom områdena lagstiftning, byggteknik och rättsfall på denna webbplats. Vi publicerar nyheter en gång varannan månad och skickar i samband med detta ut vårt nyhetsbrev som en påminnelse. Över 8000 personer får vårt nyhetsbrev regelbundet.

BOK_105X52_151029

Vi kände för ca 10 år sedan att det behövs hjälp med att skriva meningsfulla kontrollplaner enligt PBL. Tillsammans med bl a föreningen Sveriges byggnadsinspektörer försökte vi beskriva byggteknik på ett sätt som även okunniga byggherrar skulle kunna förstå. Samtidigt försökte vi peka ut de mest viktiga punkterna i utförandet av olika konstruktioner och hur de skulle kunna kontrolleras. Allt vi skrev om fukt granskades av professor Lars-Olov Nilsson. Resultatet blev boken bygg- och kontrollteknik för småhus.