Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB

Vi har utvecklat en speciell nisch för våra kurser. De senaste åren har dominerats av kurser till installationsbranschen genom Säker Vatten installation och auktorisationsutbildningen Regler Installation och samarbetet med Säker Vatten AB.  Vi har också ett nära samarbete med Sveriges Byggindustrier beträffande utbildning avbyggarbetsmiljösamordnare, BAS-P/U.

Vi består framförallt av Staffan och Jennie Söndergaard, samt ytterligare rutinerade kursledare beroende på utbildningar.

puff-byggregler-normer-auktorisation-vvspuff-saker-vatten-2016-1puff-byggarbetsmiljosamordnare

Läs också

Från VVS-forum: Säker Vatten inför uppförandekod »