BYGGREGLER OCH LAGSTIFTNING

 

BBR5_105X52_161130Boverkets byggregler är de viktigaste föreskrifterna för byggandet. Det är framför allt genom kontrollen av hur dessa föreskrifter uppfylls, som hela byggstartsprocessen är uppbyggd. Det har varit många ändringar och uppdateringar i BBR den senaste tiden. Samtidigt rekryterar många kommuner ny personal för att kunna klara de utökade uppgifterna på den tekniska sidan.

BBR1_105X52_161130Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.

PBLADM_105X52_161130

I denna kurs ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.

PBL2_105X52_161130Under dessa två dagar kommer vi gå igenom de olika processerna i PBL som är viktigt för administrativ personal att känna till. Betoningen i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kap 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

PBL1_105X52_161130Detta är en intensivkurs i plan- och bygglagen, PBL där vi under en dag går igenom PBL samt vissa delar av plan- och förordningen, PBF. Det pågår ständig en process med att förändra, förtydliga och förbättra reglerna och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med det senaste.

POL_105X52_161130Vi har glädjen att kunna erbjuda en 1-dagskurs som vänder sig till byggnadsnämndens politiker. I kursen fokuserar vi på det byggnadsnämndens politiker, nya som gamla, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning (PBF, BBR, EKS).