Byggteknik & kontroll – Installationer

BTI_171212_105X52Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll.  I serien finns kurserna:

Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en övergripande kunskap inom byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Vem vänder sig kursen till?

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom byggteknik och kontroll – installationer.
Många av våra kursdeltagare är Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

KURSINNEHÅLL – Installationer

BT INST Innehåll 160426

Vi diskuterar och försöker svara på frågorna:

  • Vilka kontroller är lämpliga?
  • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök? osv

DATUM & ORT

31 maj 2018 – Stockholm

PRIS

4.900kr. I kursavgiften ingår lunch, kaffe och ett genomarbetade kurskompendium.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan också kontakta oss via:

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

ÖVRIGA KURSVILLKOR:

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se