Byggteknik & kontroll – Installationer

bt_inst_105x52_161006Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll för tekniska handläggare och inspektörer.  I serien finns kurserna:

Installationer har blivit en allt större och viktigare del i våra byggnader. Tyvärr har kunskapen om installationsteknik gått allt mer förlorad i kommunerna, då de flesta inte längre har tillgång till rena VVS-inspektörer vilket var vanligare förr. 

Många byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare tycker att installationsbiten är svår och krånglig. Även om man har en byggingenjör- eller arkitektutbildning så är just kunskapen om installationer eftersatt. Vi är därför mycket glada att nu kunna erbjuda denna efterfrågade kurs i Byggteknik och kontroll  - Installationer.

Då det pågår en stor generationsväxling med mycket nya aktörer i såväl kommunala som privata sektorn, har vi valt att lägga kursen på en grundläggande nivå, där vi går igenom de vanligaste begreppen och teknikerna.

Sedan tidigare har vi kurserna Byggteknik & kontroll – Grundläggning & Grund och Byggteknik & kontroll – Stommen. Även dessa kurser lämpar sig väl, när man är ny eller vill få en repetition inom byggteknik.

Vem vänder sig kursen till?

Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare på kommunen.
Länsstyrelsens tjänstemän som vill fördjupa sin kunskap inom dessa områden och alla andra som behöver en grundläggande kunskap om installationer i våra byggnader.

KURSINNEHÅLL – Installationer

BT INST Innehåll 160426

Vi diskuterar och försöker svara på frågorna:

  • Vilka kontroller är lämpliga?
  • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök som inspektör/ teknisk handläggare? osv

DATUM & PLATS

Fler kurser under våren 2018!

TIDER

9.00- ca 16.45

PRIS

4.200kr. I kursavgiften ingår lunch, kaffe och ett genomarbetade kurskompendium.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan också kontakta oss via:

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

ÖVRIGA KURSVILLKOR:

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.