Byggteknik & kontroll – Stommen

bts_105x52_161130Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll för tekniska handläggare och inspektörer. I serien finns kurserna:

Kursen har tagits fram på begäran då många inspektörer och handläggare känner sig lite osäkra på hur byggprocessen ska gå till i praktiken.

Då det pågår en stor generationsväxling med mycket nya aktörer i såväl kommunala som privata sektorn, har vi valt att lägga kursen på en grundläggande nivå, där vi går igenom de vanligaste begreppen och teknikerna.

Vem vänder sig kursen till?

Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen.
Länsstyrelsens tjänstemän som vill fördjupa sin kunskap inom dessa områden

KURSINNEHÅLL - Stommen

  • Vanliga typer av stommar

- konstruktionslösningar
- funktioner vid husbyggnad.

  • Fasadtyper
  • Taklösningar
  • Hur undviker man byggfukt och framtida fuktskador?
  • Vilka kontroller är lämpliga?
  • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök som inspektör/ teknisk handläggare?

TID & PLATS

Fler kurser under våren 2018!

PRIS

I kursavgiften, 4200 kr/ kursdel, ingår kaffe lunch och kurskompendium. Moms tillkommer.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan även kontakta oss på:

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Därefter kommer en kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca en vecka före respektive träff.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.