Kontrollansvarig på distans

ka_distans_105x52_161130-1Du kan bli kontrollansvarig enligt PBL hemma i soffan.

Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du som KA måste kunna, eller känna till. Parallellt följer du med i de skriftliga dokumenten. Till kursen finns många övningsfrågor. Du kan gå tillbaka och ta del av kursen om och om igen, tills du känner dig säker.

Kursen bygger på vår 4-dagars grundkurs för kontrollansvariga.

Vem vänder sig kursen till:

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Innehåll

Kursen omfattar 4 delar :

 1. Plan- och bygglagen, PBL och dess förordning, PBF och Boverkets KA 4 med ändringar (Nuv. KA5)
 2. Boverkets byggregler, BBR och EKS
 3. Konsumentjänstlagen, lagen om färdigställandeskydd, entreprenadjuridik i praktiken utifrån AB, ABT och ABS.
 4. Övergripande information om andra lagar som miljöbalken, lagen om skyddsrum, arbetsmiljölagen och kulturmiljölagen samt diverse föreskrifter från Boverket såsom  OVK, H, TYP, HIN, ALM, CEX, SAK, KUL m fl.
  ISO 9001 och  ISO 14 001

Tentamen
När du har gått igenom kursen så bokar du tid för en tentamen vid någon av våra ordinarie tentamenstillfällen som genomförs i samband med grund- och intensivkurser.
För de som önskar tentera på en ort (om möjligt) utanför de ordinarie tentatillfällena tar vi ut en extra avgift.

Obs! Du bör göra tentan relativt snart efter kursen. Kom ihåg att tag med ID-handling – utan giltigt ID underkänns din tenta.

Pris
9 200kr exkl. moms & porto.

I priset ingår:

 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 09
 • Kurskompendier
 • Övningshäfte 
 •  En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen. Tag med ID-handling – utan giltigt ID underkänns din tenta.

Observera att certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

BESTÄLLNING:

BESTÄLL HÄR - KA Distanskurs »

Jag beställer en KA-distanskurs

Ditt namn*

Din e-post*

LEVERANSADRESS (dit du vill vi ska skicka kursen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

* obligatorisk uppgift

När du gått i genom kursen och känner dig redo för att göra en tentamen, så beställer du den här:

BESTÄLL HÄR - TENTAMEN »

Välj tentamensort*

Ditt namn*

Din epost*

Ska du göra tentan efter att ha genomfört vår KA-distanskurs?

Jag önskar tentamen från följande certifieringsorgan: (viktigt så du får rätt tenta)  DNV GL SP certifiering KIWA

Företag/ Kommun

Faktureringsadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den.

Mer om

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se