Endast tentamen

-  för certifiering av kontrollansvarig

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov.

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Vill du bara göra en tentamen, kan vi skicka dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar.

Om du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål.

Vi samarbetar med certifieringsorganen KIWA Sverige AB och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL)

Pris:

Väljer du att göra tentamen via oss blir priset för övningsfrågor och tentamen: 2000 kr. (Ingår i distanskursen). Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen – utan giltigt ID underkänns din tenta.
Det finns även möjlighet att tentera hos certifieringsorganen. Då kostar tentamen lite mer.

Mer om:
Om kontrollansvarig
Om tentamen
Om certifieringen

BESTÄLL TENTAMEN - förstagångscertifiering »

Välj tentamensort*

Ditt namn*

Din epost*

Ska du göra tentan efter att ha genomfört vår KA-distanskurs?

Jag önskar tentamen från följande certifieringsorgan: (viktigt så du får rätt tenta)  DNV GL SP certifiering KIWA

Företag/ Kommun

Faktureringsadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

BESTÄLL TENTAMEN - förnyad certifiering »

Välj tentamensort*

Ditt namn*

Din epost*

Kryssa för vilket certifieringsorgan du har (Viktigt så du får rätt tenta)  DNV GL SP Certifiering KIWA

Företag/Kommun

Fakutreringadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE