FÖR KOMMUNENS HANDLÄGGARE OCH INSPEKTÖRER

NyHAND_105X52_161130Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i verksamheten. Kursen ligger i direkt anslutning till grundkursen om den nya plan-och bygglagen.

PRAKTADMIN_105X52_161130I denna kurs ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.

INSP_105X52_161130Träffarna är informations- och erfarenhetsträffar för kommunernas bygglovshandläggare/arkitekter och inspektörer. På senare år har även länsstyrelsens representanter inom byggområdet allt mer närvarat på träffarna vilket vi och kommunens tjänstemän uppskattar mycket. Även byggnadsnämndens politiker brukar vara med under denna givande dag.

bt_grund_105x52_160428I den här kursen tar vi upp de vanligaste grundläggningssätten tex platta på mark, krypgrund, källare osv. Vi går igenom hur grunderna är konstruerade och vilka risker som finns, vilka kontroller som kan vara lämpliga och vad du som inspektör eller handläggare ska tänka på vid det tekniska samrådet och i förlängningen arbetsplatsbesöken.

bt_stomme_105x52_160428Här går igenom vanliga typer av stommar, dess konstruktionslösningar och funktioner vid husbyggnad. Vi tar även upp olika fasadtyper och taklösningar samt hur man ska kunna undvika byggfukt och framtida fuktskador på det nya huset. Vilka kontroller som kan vara lämpliga och vad du som inspektör eller handläggare ska tänka på vid det tekniska samrådet och i förlängningen även vid arbetsplatsbesöken.

bt_inst_105x52_161006 Installationer är en allt viktigare del i våra byggnader. Samtidigt är det ett väldigt komplext område som inte alla behärskar. Denna kurs är på en grundläggande nivå så att inspektörer och tekniska handläggare ska få en kännedom och förståelse för de vanligaste systemen.

PBLADM_105X52_161130För att kunna utföra dessa arbetsuppgifter på bästa sätt måste administratören ha en god förståelse för PBL och processerna i sig. Denna kurs vänder sig därför just till byggnadsnämndens administrativa personal. Förutom ren PBL-kunskap lägger vi en stor vikt vid hanteringsfrågor, rutiner och erfarenheter från andra kommuner.