FÖR KONTROLLANSVARIGA mfl.

KAD18 105X52_170620Mötesplatsen för kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, konsulter, projektledare med flera. Varje år har KA-dagarna samlat närmare 400 deltagare. För oss och för deltagarna är KA-dagarna ett sätt att fånga upp de viktiga frågeställningarna kring rollen som kontrollansvarig och att ta del av och förmedla vad som händer inom regelverk och byggtekniken.

KP_105X52_161130Kursen sammanfattar processen kring kontrollplaner och går bland annat igenom utformning och innehåll i olika typer av kontrollplaner, PBL:s krav, kritiska bygg- och installationstekniska detaljer, samt olika kontrollmetoder och kontrollunderlag.

KAUPP_105X52_161130 1

Det har nu gått flera år sedan de nya kraven på certifierade kontrollansvariga infördes. Mycket har sedan dess förändrats i lagstiftningen och regelverken. I denna kurs går vi genom dessa förändringar som skett och hur det påverkar dig utifrån din roll som kontrollansvarig enligt PBL. 

KA4_105X52_161130

Kursen går igenom de lagar och föreskrifter som styr arbetet som kontrollansvarig, PBL, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, Konsumenttjänstlagen och Lagen om byggfelsförsäkringar, samt entreprenadjuridik. Även avfallsförordningen, miljöbalken, kvalitets- och miljösäkring. 

KA4_105X52_161130

Kursen behandlar främst de nya bestämmelserna i PBL, Boverkets byggregler, Konsumenttjänstlagen, samt AB, ABT och ABS, som berör kontrollansvariges arbete och är viktigast att känna till. 

KA_DISTANS_105X52_161130

En interaktiv version av vår 4-dagars grundkurs, med i stort sett samma innehåll. Skillnaden är att du via ljudfiler, bildspel och skriftliga dokument och övningar går igenom kursinnehållet på egen hand.

 

Har du redan grundkunskaperna som krävs, kan du även boka in dig för enbart tentamen.