FÖRETAGSUTBILDNINGAR

FÖRETAGSUTBILDNINGAR_105X105_170922Är ni många på företaget som behöver uppdatera er inom ett visst område?
Är det svårt komma loss från arbetet?

Lugn, vi löser det! Samla ihop kollegorna och fixa en lokal så kommer vi till er och håller kurs en dag hos er!

Vi har kurser inom:

  • Plan- och bygglagen, PBL
  • Boverkets Byggregler, BBR
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Uppdatering för kontrollansvariga inför förnyad certifiering
    Kontrollplaner

Eller varför inte en kombination av dessa?

En endagskurs brukar hålla på ca kl 9.00-16.30 (inkl bensträckare, fika och lunch).

Skicka offertförfrågan:

Skicka in en offertförfrågan till oss, så kontaktar vi er.

För att vi ska kunna anpassa kursen efter er, så önskar vi lite information om vilka deltagarna är. Vilka förkunskaper ni har i ämnet osv. Har ni några särskilda önskemål så går även det bra att skriva detta i meddelandefältet.

SKICKA OFFERTFÖRFRÅGAN HÄR»

Vi önskar offert på internkurs inom:

KONTAKTUPPGIFTER:

Företag (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

DELTAGARNA och KURSEN:

Ungefärligt antal deltagare

Förslag/önskemål på kursdatum

Beskriv vilka deltagarna är (tex. projektledare, arkitekt, entreprenör, kommunala handläggare etc. )

ADRESSUPPGIFTER (dit kursmaterial mm ska skickas - kan även meddelas senare, minst 2v före kursdagen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Namn & telefon till er kontaktperson på kursdagen

FAKTURERINGSADRESS:

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Ni kan även kontakta oss med

En första bekräftelse att vi erhållit er offertförfrågan skickas så snart vi mottagit den.  Därefter skickar vi en offert utifrån er förfrågan, alternativt så kontaktar vi er för att få ytterligare information. När ni fått offerten har ni sedan 2 veckor på er att göra en beställning.

Kurser med särskild inriktning mot byggnadsnämnden

Många kommuner har en tight budget och utrymmet för kompetenshöjning står inte alltid i proportion till behovet. Särskilt inte som många kurser förläggs i de större städerna, och även resekostnader och logi ska rymmas inom budgeten.

Vi förstår detta problem och erbjuder nu möjligheten att vi kommer till er! Ni står för kurslokal och eventuell förtäring (kaffe & lunch).
Samla ihop deltagare från olika förvaltningar, andra kommuner etc. och kontakta oss för offert.

Utöver kurserna ovan (PBL, BBR, Kontrollplaner) erbjuder vi även följande kurser som internkurser för kommuner:

För en offert på någon/ några av dessa kurser, skicka en offertförfrågan enligt ovan.

Vanliga frågor om företagsutbildningar:

Erbjuder ni halvdagskurser?

Vi har möjlighet att göra halvdagskurser. Dock är det inget vi rekommenderar då i anser att en 1-dagskurs redan är väldigt komprimerad och risken är att informationen vid en halvdag blir alltför övergripande. Men självklart är vi öppen för era önskemål och försöker anpassa kursen efter ert behov.

Hur många bör minst vara med på kursen?

Det är upp till er hur många deltagare ni vill ha med på kursen. Vi kan erbjuda offerter till fast pris (med obegränsat antal deltagare) eller offerter som baseras på antal deltagare. Vi har hållit företagsanpassade kurser med allt från 5 till 150 personer.

Blir det billigare om vi bara bokar en halvdagskurs?

Kostnadsmässigt skiljer sig inte en halvdagskurs så mycket mot en 1-dagskurs då våra omkostnader i princip är lika omfattande som vid en endagskurs.