Inspektörs- och handläggarträffar 2017

INSP_105X52_171128Sedan år 2000 har inspektörs- och handläggarträffarna genomförts i de flesta län mer eller mindre regelbundet.

Träffarna är informations- och erfarenhetsträffar för kommunernas bygglovshandläggare/arkitekter och inspektörer. På senare år har även länsstyrelsens representanter inom byggområdet allt mer närvarat på träffarna vilket vi och kommunens tjänstemän uppskattar mycket. Även byggnadsnämndens politiker brukar vara med under denna givande dag.

Informationen och diskussionerna kretsar kring regelverken, byggtekniken och rättsfallen under det gångna året. Erfarenhetsutbytet handlar om hur dessa frågor hanteras i praktiken i kommunerna.

Vem vänder sig träffen till

  • Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare/arkitekter på kommunen
  • Handläggare på Länsstyrelsen
  • Politiker i byggnadsnämnden

PROGRAM 2018

Träffarna genomförs hösten 2018. Program kommer senare

DATUM  & länsgrupperingar

Vi återkommer med datum för träffarna som kommer hållas hösten 2018.

Vi försöker gruppera träffarna länsvis och placera dem så att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med. Det går dock givetvis bra att vara med på någon annan av träffarna om det passar dig bättre!

TIDER

Förmiddagsfika serveras kl 8.30. Själva träffen börjar kl 9.00 och håller på till ca 15.30. 

PRIS

Avgiften är 2200 kr + moms. I priset ingår dokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

ANMÄLAN

Anmälan till träffen kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Ev. rabattkod

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med uppgifter om tid och plats ca en vecka före respektive träff.

ÖVRIGT

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk, laktos eller glutenfri mat.
Du kan avboka fram till två veckor före träffen. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning, men du kan delta vid en annan träff samma år eller skicka någon annan i ditt ställe utan avgift. Om du uteblir från träffen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se