Uppdatering för Kontrollansvariga – inför förnyad* certifiering

kaupp_105x52_161130-1Har det snart gått 5 år sedan du certifierade dig?

Svarar du ja på frågan, så är det dags att förnya* ditt certifikat!

För att kunna göra detta krävs att du har dokumenterad kunskap kring de förändringar som skett inom bygglagstiftningen.

Under de senaste fem åren med Nya PBL har det skett en hel del när det gäller Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt övriga byggregler. I denna kurs friskar vi upp minnet kring de ändringar som skett de senaste fem åren, med fokus på rollen som Kontrollansvarig enligt PBL. Efter kursen finns det möjlighet att göra tentamen inför förnyelse av ditt certifikat. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan.

Vem vänder sig kursen till?

Kontrollansvariga enligt PBL inför förnyad certifiering
Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen

Denna kurs lämpar sig även mycket bra för dig som vill uppdatera dina kunskaper inom de förändringar som skett inom bygglagstiftningen.

KURSINNEHÅLL: Förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan 5 år tillbaka.

24 oktober – Göteborg
31 oktober – Stockholm
7 november – Norrköping
16 november – Umeå
23 november – Stockholm
30 november – Kalmar

5 december – Göteborg
6 december – Örebro
12 december – Malmö
13 december – Stockholm
14 december – Sundsvall (OBS! Ändrat datum)
21 december – Gotland

Tider:

Kursen börjar kl 8.30 och håller på till ca 15.45
Tentamen genomförs i anslutning till kursen kl 16-18, tag med ID-handling – utan giltigt ID underkänns din tenta.
(Vill du läsa på mer och göra tentamen vid ett senare tillfälle så går det givetvis bra)

Pris:

I kursavgiften, 4500 kr, ingår kaffe, lunch, kurskompendium och lagtextens byggregler samt tentamen. Moms tillkommer.
Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

Anmälan
*VIKTIGT!
Certifieringsorganen har regler för vem som får förnya sin certifiering eller om man måste göra om hela grundprocessen.  Är du osäker om du uppfyller deras krav för förnyad certifiering, kontakta ditt certifieringsorgan först!

ANMÄLAN - Uppdatering för Kontrollansvariga - 1 dag »

Välj kurs (obligatoriskt)Välj certifieringsorgan du vill omcertifiera dig hos: (obligatoriskt)Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan även kontakta oss på:

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Därefter kommer en kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca en vecka före respektive träff.

Övriga kursvillkor:

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.