Uppdatering för Kontrollansvariga – inför förnyad* certifiering

kaupp_105x52_161130-1Har det snart gått 5 år sedan du certifierade dig?

Svarar du ja på frågan, så är det dags att förnya* ditt certifikat!

För att kunna göra detta krävs att du har dokumenterad kunskap kring de förändringar som skett inom bygglagstiftningen.

Sedan du certifierade dig som KA för snart fem år sedan har det skett en hel del förändringar i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt övriga byggregler. I denna kurs friskar vi upp minnet kring de ändringar som skett de senaste fem åren, med fokus på rollen som Kontrollansvarig enligt PBL. Efter kursen finns det möjlighet att göra tentamen inför förnyelse av ditt certifikat. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan.

Vem vänder sig kursen till?

Kontrollansvariga enligt PBL inför förnyad certifiering
Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen

Denna kurs lämpar sig även mycket bra för dig som vill uppdatera dina kunskaper inom de förändringar som skett inom bygglagstiftningen.

Kursinnehåll:

Förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan 5 år tillbaka.

Datum & Plats 2017:

30 januari – Stockholm
14 februari – Malmö
21 februari – Stockholm
28 februari – Göteborg
20 mars – Falun
22 mars – Linköping
27 mars – Stockholm
28 mars – Helsingborg

4 april – Göteborg
11 april – Uppsala
26 april – Växjö
8 maj – Stockholm
29 maj – Malmö
5 juni – Göteborg
12 juni – Stockholm
23 augusti – Göteborg
28 augusti – Stockholm

Tider:

Kursen börjar kl 8.30 och håller på till ca 15.45
Tentamen genomförs i anslutning till kursen kl 16-18, tag med ID-handling – utan giltigt ID underkänns din tenta.
(Vill du läsa på mer och göra tentamen vid ett senare tillfälle så går det givetvis bra)

Pris:

I kursavgiften, 4900 kr, ingår kaffe, lunch, kurskompendium och lagtextens byggregler samt en förnyelsetentamen vid kurstillfället. Moms tillkommer.
Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

KAUPP Viktigt 205x29

ANMÄLAN - Uppdatering för Kontrollansvariga - 1 dag »

Välj kurs (obligatoriskt)Välj certifieringsorgan du vill omcertifiera dig hos (obligatoriskt)
(Certifieringsorganet måste vara detsamma som när du gjorde grundprovet):Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan även kontakta oss på:

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Därefter kommer en kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca en vecka före respektive träff.

Övriga kursvillkor:

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se