Kontrollansvarig, grundkurs, 4 dagar

ka4_105x52_161130De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad som kontrollansvarig, under förutsättning att man uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar (nuv. KA5).

Kursen är på fyra dagar och behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna eller känna till enligt Boverkets föreskrift KA 4. Tentamen genomförs ca en vecka efter kursen.

VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL

  • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
  • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete
KURSINNEHÅLL

Dag 1 – Plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.

Dag 2 – Boverkets byggregler, BBR

Dag 3 – Eurokoder, EKS – Konsumenttjänstlagen – Lagen om färdigställandeskydd

Dag 4 – Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT, ABS.

- Övergripande om kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken, avfallsförordningen och andra lagar och föreskrifter som KA ska känna till.

- Övningsuppgifter inför tentamen

- Vad som gäller inför tentan.

FÖRELÄSARE

Ulrika Nolåker och Stefan Andersson Byggutbildarna.

DATUM & PLATS:

28 november-1 december – Stockholm, tenta 8 december

PRIS

15.200kr exkl moms.

I priset ingår:

  • Lunch & kaffe
  • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
  • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 09
  • Kurskompendier
  • Övningshäfte
  • Tentamen (samt en omtentamen om nödvändigt)  vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling – utan giltigt ID underkänns din tenta.

Observera att certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt personnummer (ååmmdd-xxxx)

Namn 2

Epost 2

Personnummer 2 (ååmmdd-xxxx)

Namn 3

Epost 3

Personnummer 3 (ååmmdd-xxxx)

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer och ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.


Du kan även kontakta oss på:

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den.  Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor:

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare