Byggregler och normer för VVS-auktorisation

Auktoriserat-VVSFöretag-kopia

Genom auktorisationen får företaget en ”statussymbol”, en kvalitetsstämpel. Märket ska uppfattas som en kvalitetssignal och skall finns med i alla sammanhang där auktorisationen presenteras.

Kursen behandlar de tekniska krav som samhällsreglerna ställer på normala vatten- och värmeinstallationer. Avsikten är att deltagarna skall efter genomgången kurs med godkänt resultat ansöka om att få företaget auktoriserat enligt Säker Vatten.

Efter genomgången kurs genomföres tentamen.

Kursen vänder sig till alla VVS installatörer och övriga entreprenörer med inriktning på vvs installationer.

Har du gått kursen tidigare men tappat bort ditt kursintyg kan du beställa ett nytt genom att maila jennie@byggutbildarna.com och uppge när och var du gick kursen samt ditt namn och personnummer. Uppge också adress dit intyget skall skickas. Kostnaden för nytt intyg är 300 kr + moms.

Kursprogram

 • Bygglagstiftningen; PBL, PBF,
 • Miljöbalken med förordningar
 • Boverkets byggregler, BBR, berörda avsnitt
 • Arbetsmiljöverket, AFS 2009:02
 • Konsumententreprenader – Konsumenttjänstlagen
 • Egenskapskrav CE-märkning  Typgodkännande

Observera att vid eventuellt omprov är det inte säkert att detta genomförs på kurs orten utan det kan ske på hänvisad ort. I de flesta fall Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Föreläsare: Staffan Söndergaard, Bengt- Erik Liw, Peter Ohlsson.

Kursgenomförande: 1 dag inklusive tentamen.
Kurs tid 8.00 – 17.00, tentamen startar 16.00.
Priset inkluderar kurslitteratur och tentamensavgift samt kaffe och lunch  

Observera att det inte är tillåtet att ta med tolk till utbildningen!

 

Kurstillfällen

 • Stockholm, 20 december 2017, Quality Hotel Nacka
 • Stockholm 12 februari 2018, Quality Hotel Nacka
 • Göteborg 26 februari 2018, Dahl Center
 • Malmö 7 mars 2018, Dahl Center
 • Stockholm 16 april 2018, Quality Hotel Nacka
 • Stockholm 12 juni 2018, Quality Hotel Nacka

Kursavgift: 5100 kr exkl moms.

Anmälan och villkor

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum

Ditt namn*

Din epost*

Ditt personnummer*

Namn 2

Epost 2

Personnummer 2

Namn 3

Epost 3

Personnummer 3

Företag/Kommun

Organisationsnummer*

Adress

Postadress

Telefon

Fax

Kontaktadress epost

Faktureringsadress om annan än ovan

Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas snarast. Kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

Du kan avboka fram till 10 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.
Vi är tacksamma för din anmälan senast två veckor före kursstart.