Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U (N)

 

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av ”normal” art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK.

Utbildningen kan genomförs som företagsintern utbildning med minst 12 personer (men är ni färre hör av er ändå, vi kanske kan lösa det!) eller så kan du boka in dig på våra öppna kurser.

Arbetsmiljöverkets ändringar i Arbetsmiljölagen innebär att byggherren ska utse lämplig arbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering, BAS-P, dels för utförandet av arbetet, BAS-U. Kravet på dokumenterad kunskap för de som utses till BAS-P/BAS-U gäller fr o m 1 januari 2011.

Byggutbildarna genomför utbildningar i hela landet i hur kraven ska uppfyllas för att BAS-P och BAS-U ska kunna utses. Utbildningarna genomförs i samarbete med Sveriges Byggindustrier.

Innehåll:

 • Byggarbetsmiljösamordnare
  Bakgrund, innebörd och omfattning
 • Regelverken
  AML och AFS 1999:3
 • Byggherre/Uppdragstagare
  Ansvar och arbetsuppgifter
 • BAS-P
  Projektering, samordning, styrning, AMP
 • BAS-U
  AMP, kontroller, planering, samordning, möten mm.
 • Företagets hantering
  organisation, hjälpmedel, rutiner
 • Kunskapsprov
  Kursen avslutas med prov

Omfattning: 1 dag, kl. 8.00 – 17.00

Kursavgift: 3 700 kr moms tillkommer

Föreläsare: Peter Ohlsson eller Staffan Söndergaard.

Lämpliga förkunskaper:
Praktisk erfarenhet från bygg- eller anläggningsarbete i arbetsledande ställning.
Arbetsmiljökunskaper enligt bättre arbetsmiljö, BAM, eller motsvarande arbetsmiljökunskaper
förvärvade på annat sätt.

Observera att vid eventuellt omprov är det inte säkert att detta genomförs på kurs orten utan det kan ske på hänvisad ort. I de flesta fall Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Kurstillfällen

 • Göteborg 27 februari 2018 – Dahl Center
 • Stockholm 27 mars 2018 – Quality Hotel Nacka
 • Malmö 15 maj 2018 – Dahl Center

Anmälan och villkor

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

 

Välj ort och datum

Ditt namn*

Din epost*

Personnummer 1*

Namn 2

Epost 2

Personnummer 2

Namn 3

Epost 3

Personnummer 3

Företag/Kommun

Organisationsnummer*

Adress

Postadress

Telefon

Fax

Kontaktadress epost

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas snarast. Kallelse till kursen med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

Du kan avboka fram till 10 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din anmälan senast två veckor före kursstart.
Är ni fler än 3 från samma företag, kontakta oss för pris!
För kontakt för företagsintern utbildning ring:
Tel. 08-33 77 80