Säker vatteninstallation

Vill du bli kursledare?

Vi söker dig som vill arbeta med våra kurser

aukt-vvs-rundÄr du sugen på att utmana dig själv? Som konsult åt oss på Byggutbildarna kommer du hålla kurser i främst Säker Vattens Branschregler. Vi har en hög efterfrågan och behöver dig! Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

branschreglerBranschregler för säker vatteninstallation 2016:1

Installationsbranschen har tagit fram egna branschregler och ställer egna krav på kunskap för att utföra säkra vatteninstallationer. Branschreglerna berör viktiga hälso- och säkerhetsaspekter för alla brukare. Branschreglerna ska öka kunskapen och öka medvetenheten om de riskfaktorer som finns.

Branschreglerna är anpassade till BBV och GVK:s branschregler beträffande tätskikt i våtrum. Kraven är väl förankrade hos försäkringsbolagen och blir en förutsättning för att teckna villa- och fastighets-försäkring fortsättningsvis.

Efter godkänt prov får du som är VVS-montör eller arbetsledare branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.

Villkor för att få branschlegitimationen är att företaget är auktoriserat och har undertecknat en avsiktsförklaring där man förbinder sig att följa branschreglerna, samt att företaget har en ansvarsförsäkring, f-skattebevis och att någon anställd i företaget har kunskap i gällande normer och regler, Boverkets byggregler och Plan- och bygglagen bl a. För mer information se  www.sakervatten.se.

Klipp från Säker Vatten på YouTube.

Kursprogram

 • Krav på monteringsanvisningar/instruktioner
 • Installationsregler för
  - vattenskadesäkerhet
  - skydd mot personskador
 • Vikten av att följa monteringsanvisningar
 • Krav på kontroll och dokumentation
 • Kunskapsprov för montörer och arbetsledare
 • Information om ID06

Observera att vid eventuellt omprov är det inte säkert att detta genomförs på kursorten utan det kan ske på hänvisad ort. I de flesta fall Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Föreläsare: Staffan Söndergaard, Peter Ohlsson.

Kursgenomförande: 1 dag inkl. kunskapskontroll.
Tid: kl. 8.00 – ca 17.00

Observera att det inte är tillåtet att ta med tolk till utbildningen!

 • Stockholm 1 november, Quality Hotel Nacka FULLBOKAD
 • Karlstad 9 november, Dahl Center
 • Linköping 17 november, Dahl Center
 • Jönköping 27 november, City Hotel
 • Växjö 28 november, Dahl Center
 • Göteborg 1 december, Dahl Center
 • Helsingborg 5 december, Clarion Grand Hotel
 • Malmö 6 december, Dahl Center Hindby
 • Sundsvall 13 december, Quality Hotel Sundsvall
 • Gävle 14 december, Dahl Center
 • Falun 15 december, Dahl Center
 • Stockholm 19 december, Quality Hotel Nacka

 Kursavgift: 3 700 kr exkl moms.

100 kr rabatt/person vid samtidig anmälan av minst 3 deltagare från samma företag till denna kurs.

Anmälan och villkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller alternativt på telefon 08-33 77 80. En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas snarast. Kallelse till kursen med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

Du kan avboka fram till 10 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din anmälan senast två veckor före kursstart.

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum

Namn 1*

Epost 1*

Personnummer 1*

Namn 2

Epost 2

Personnummer 2

Namn 3

Epost 3

Personnummer 3

Företag/Kommun

Organisationsnummer*

Adress

Postadress

Telefon

Fax

Kontaktadress epost

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Företagsanpassad utbildning

Allt fler väljer att genomföra kurser internt inom företaget. Vi kan anpassa våra kurser efter önskemål både vad gäller tid och föreläsare.