Ny som handläggare

nyhand_105x52_161130Många handläggare går i pension, nya kommer till. Många kommuner har insett att nya PBL kräver mer resurser, därför nyanställs personer.

Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Som tjänstman är man underordnad mer än bara PBL:s regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Det underlättar naturligtvis för cheferna att ny personal snabbt förstår sin roll.

Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i verksamheten. Kursen ligger i direkt anslutning till grundkursen om den nya plan-och bygglagen.

Kursen passar även dig som arbetat ett tag men som känner att du inte ha riktigt koll på dessa lagar.

Bland annat behandlas följande punkter:

PROGRAM Kl 13.00- 17.00

Den kommunala historien
Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter
Kommunal samverkan
Kommunstyrelse & Kommunala nämnder
Kontroll och tillsyn – Byggnadsnämnden
Serviceansvar & Ärendehandläggning
Krav på handlingar
Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering
Kommunicering
Beslut & Delegation
Jäv
Hantering av vissa beslut
Rättsordningen & Överklagande
Övergripande om lagar inom byggområdet

TID & PLATS

12 december – Stockholm

Kursen är en halvdagskurs som håller på kl 13.00 -17.00 

Notera att grundkursen i Plan-och bygglagen genomförs dagarna efter som en separat kurs.

PRIS

I kursavgiften, 3 300 kr, ingår fika, förvaltningslag och ett kurskompendium. Moms tillkommer.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan även kontakta oss på:

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Därefter kommer en kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca en vecka före respektive träff.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.