Om Byggutbildarna

Rune Johansson, grundare av Byggutbildarna

Rune Johansson, grundare av Byggutbildarna

Det här är Byggutbildarna Rune Johansson AB, sedan 1984
Byggutbildarna har funnits sedan 1984, efter att vi under många år verkat inom Bygginfo.

År 2007 blev Rune Johansson ensam ägare till företaget. Rune  har säkert genomfört minst tusen kurser och informationer sedan år 1973. Under senare år har Rune även medverkat i framtagningen av nya PBL som sekreterare i byggprocessutredningen och är ofta ett bollplank till departement, Boverket och nya utredningar kring bygglagstiftningen.

Sedan 2013 har Christine Häggström och Stefan Andersson kommit in som delägare i Byggutbildarna Rune Johansson AB. Christine har en bakgrund som byggnadsinspektör, kontrollansvarig, konsult och entreprenör. Stefan har en bakgrund bland annat som byggnadsinspektör och byggentreprenör. Tillsammans satsar vi på att kunna fortsätta verksamheten många decennier till.

Tillsammans har unika kunskaper och erfarenheter som få andra utbildningsföretag och föreläsare kan matcha!

Vår affärsidé
Under de här drygt 25 åren har verksamheten utvecklats kraftigt, men vi har kvar den ursprungliga affärsidén, att erbjuda aktuella kurser inom byggteknik och bygglagstiftning. Dessa kurser skall vara bra och genomarbetade med syfte att ge kursdeltagaren kunskap och verktyg som är användbara i dennes dagliga arbete. I de flesta av våra kurser ingår därför också ett väl genomarbetat kurskompendium.  På sätt kan du som deltagare även efter kursens slut gå igenom något du inte förstod eller missade, samt friska på minnet.

Det här är Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB
Vi har utvecklat en speciell nisch för våra kurser. De senaste åren har dominerats av kurser till installationsbranschen genom Säker Vatten installation och auktorisationsutbildningen Regler Installation och samarbetet med Säker Vatten AB.  Vi har också ett nära samarbete med Sveriges Byggindustrier beträffande utbildning av byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P/U.

Vi består framförallt av Staffan och Jennie Söndergaard,  samt ytterligare kontakter beroende på utbildningar.

Det finns många byggutbildarföretag
Vi har tyvärr fått erfara att många tror Byggutbildarna Håkan Jansson AB är samma företag som Byggutbildarna Rune Johansson AB, vilket det inte är. Byggutbildarna är dock ett allmänt namn som alla får registrera, varför vi i framtiden kanske får se ännu fler med namnet Byggutbildarna.

Byggutbildarna Staffan Söndergaard och Byggutbildarna Rune Johansson har dock ett nära samarbete, men inom olika kursområden.