Om tentamen

För att bli certifierad kontrollansvarig ska du göra ett skriftligt prov (tenta) som visar att du har kunskap om bland annat bygglagstiftningen och entreprenadjuridik. Det är Boverket och certifieringsorganen som bestämt vad du ska kunna. Du kan läsa om dessa krav i ”om certifieringen”. Som avtalspartner till RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL) genomför vi både kurser och tentamen. KIWA, tenterar själva de som vill bli certifierade och som gått våra KA-kurser.

En godkänd tentamen tillsammans med tillräcklig praktisk erfarenhet och rätt skolutbildning innebär att certifieringsorganen godkänner dig som kontrollansvarig, om du inte av annat skäl är olämplig.

Grundtentamen för förstagångscertifiering

I samband med anmälan till tentamen (går du kurs, frågar vi detta då) så måste välja vilket certifieringsorgan du avser certifiera dig hos, eftersom certifieringsorganen har sina egna tentor. Läs mer här: Om certifiering

 • Tentamenstid – 4 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd
 • Max 54 poäng alt. 56 poäng
 • För godkänt krävs 70 procent rätt (37 poäng vid max 54 poäng; 39 poäng vid max 56 poäng)
 • Det tar upp till 14 arbetsdagarinnan du får besked om ditt tentaresultat
 • Ditt resultat meddelas direkt till dig och ditt certifieringsorgan, så fort tentan är rättad.
 • Har du frågor kring tentafrågorna så måste du kontakta ditt certifieringsorgan. Kontaktar du examinatorn innan du fått besked om ditt tentaresultat om du undrar något om tentafrågorna

Tentamen för förnyad certifiering

Tentan behövs för att visa att du kan de lagar och regler som har tillkommit sedan du blev certifierad första gången. Tentan innehåller även frågor som stämmer av att du har samma kunskaper som tidigare. Tyngdpunkten på provet är dock det som är nytt. Samma regler gäller för prov för omcertifiering som för prov för förstagångscertifiering.

 • Tentamenstid – 2 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd
 • Max 24 poäng
 • För godkänt krävs 70 procent rätt (16 poäng)

Vilken litteratur får man ha med sig på tentan?

På tentan får du endast ha med dig lagar och föreskrifter, (tex ”ugglan” – Lagtextens Byggregler). Ditt certifieringsorgan har en aktuell litteraturlista/ litteraturförteckning på respektive hemsida.

Ett exemplar (som alla som tentar får dela på) av ISO 9001 & ISO 14001 finns att låna under tentan vid behov.

Du får inte ha med dig kurskompendier eller egna anteckningar.

Hur länge gäller en tenta?

En godkänd tentamen gäller i ca 1 år. Har det gått längre tid sedan du gjort tentamen, kontakta certifieringsorganen för att se vad som gäller i det specifika fallet.

Vad kostar en tentamen?

Har du gått någon av våra kurser ingår alltid ett ordinarie tentamens tillfälle samt en omtentamen ifall det blir nödvändigt.

För den som har idkat självstudier och endast vill tentera är kostnaden 2000 kr + moms.

Måste jag anmäla mig till tentamen? 

Går du någon av våra kurser för blivande kontrollansvariga så tar vi upp anmälan till tentamen i samband med kursen. Tentan för förstagångscertifiering genomförs vanligtvis cirka en vecka efter kursen på kursorten. Har du långt att åka, så kan det finnas möjlighet att göra tentamen på din hemort. Kontakta vår tentaadministratör Maud Nylander, maud@byggutbildarna.com,  0723-62 40 22 för mer information.

Tentan för dig som ska förnya ditt certifikat genomförs i direkt anslutning till kursen Uppdatering för kontrollansvariga

Har du däremot inte gått någon kurs, utan bara vill tentera så måste du anmäla dig. Läs mer om det här  - Endast tentamen

Vad händer om jag inte klarar tentan?

Om du inte klarar tentan finns det möjlighet att göra en omtenta vid ett annat tentamenstillfälle. Har du gått någon av våra kurser för kontrollansvariga, så ingår en omtenta i kursavgiften. Om du däremot inte gått någon kurs för kontrollansvariga hos oss, så kostar omtentan 2000kr+moms.

OBS! Tag med ID-handling till tentamenstillfället – utan giltigt ID underkänns din tenta.