Övriga produkter

Nytt & Viktigt
På denna webplats samlar vi information inom områdena lagstiftning, byggteknik och rättsfall. Vi publicerar nyheter en gång varannan månad och skickar i samband med detta ut vårt nyhetsbrev som en påminnelse. Över 5000 får Nytt och viktigt och vårt nyhetsbrev regelbundet. Anmäl dig till Nytt- och Viktigt genom att fylla  i din e-postadress nere till vänster på vår hemsida!

Bygg- och kontrollteknik för småhus
Syftet med boken är att beskriva byggteknik på ett sätt som även mindre erfarna byggherrar ska kunna förstå. Boken belyser även de mest viktiga punkterna i utförandet av olika konstruktioner och hur de skulle kunna kontrolleras. Dvs lämpliga kontrollpunkt

Snabba Notiser och KA-bladet har ersatts av Nytt & Viktigt