Boken Bygg- och kontrollteknik för småhus

boken-1Ska du bygga hus? Då är detta boken för dig!

Många, om inte de flesta, som köper en tomt och bygger ett hus, är vanliga människor utan byggbakgrund eller särskilt stor erfarenhet av att bygga några större projekt. Trots detta ställer Plan- och bygglagen krav på att just dessa människor som ska hållas ansvariga för att byggreglerna uppfylls. Och det finns mycket som kan gå snett. Genom media vittnar vi om många drömhus som blev mardrömmar.

I denna bok försöker vi beskriva byggteknik på ett sätt som skall vara lätt att förstå.

Målet med boken är att beskriva byggteknik så att även den som inte har erfarenhet inom området ska kunna förstå innehållet. Boken pekar även ut viktiga punkter i utförandet av olika konstruktioner och hur de skulle kontrolleras. Dessa kontrollpunkter lämpar sig väl i den kontrollplan som du som byggherre tillsammans med din kontrollansvariga ska redovisa för byggnadsnämnden innan du får startbesked för ditt byggprojekt. Den senaste revideringen gjordes december 2015 .

Boken innehåller:

  • Problem och lösningar inom ett 40-tal bygg- och installationstekniska problemområden
  • Förslag på hundratals kontrollpunkter i kontrollplaner enligt PBL och i egenkontrollplaner i byggprojekten
  • Metodik att skriva och använda kontrollplaner
  • Hänvisningar till BBR-föreskrifter för respektive byggfråga
  • Utdrag ur de viktigaste paragraferna ur nya Plan- och bygglagen och Konsumenttjänstlagen
  • Rikligt med illustrationer

Boverkets byggregler, BBR, hänvisade länge till boken i ett allmänt råd: ”Uppgifter om hur fuktsäkerheten kan kontrolleras under byggtiden finns bland annat i Byggutbildarnas skrift Bygg- och kontrollteknik för småhus”. Rådet togs emellertid bort vid revideringen till BBR21, med motiveringen att de inte är allmänt tillgänglig utan kostnad.

I Boverkets bok ”Skydda ditt hus mot fuktskador” skriver Boverket i inledningen följande:

…Byggutbildarna har gett ut skriften Bygg- och kontrollteknik för småhus… Skriften kan ses som en del av byggnadsnämndens verksamhet ty i Plan- och bygglagen står att byggnadsnämnden ska lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet samt att nämnden ska övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddela föreskrifter och beslut.

Boken används som kurslitteratur vid kurser på flera tekniska skolor och utbildningsföretag.
I flera kommuner delas boken ut till byggherren i samband med det tekniska samrådet.

Ca 9 000 böcker har hittills sålts till kontrollansvariga, byggnadsnämnder och byggherrar.
Boken är senast reviderad, december 2015

Pris:

360kr + moms . Fraktkostnad tillkommer.
Priset för ett onödigt misstag kan vara en halv miljon kronor.

Vid beställning av fler än 10 böcker kontakta oss för prisuppgift.

BESTÄLLNING:

Boken kan beställas med något av följande alternativ:

BESTÄLL BOKEN HÄR »

Fyll i antalet böcker du vill beställa (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ev. rabattkod

LEVERANSADRESS (dit du vill att vi skickar boken):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

En bekräftelse att vi mottagit din beställning skickas så snart den behandlats av oss.