PBL för politiker i byggnadsnämnden

pol_105x52_161130Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd?

Vad har jag för ansvar? Vilken roll har tjänstemännen?

Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.

I samband med valen kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många ”gamla” som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen.  Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till.

En kurs på ”hemmaplan” för politiker 

Vi har glädjen att kunna erbjuda en 1-dagskurs som vänder sig till byggnadsnämndens politiker. I kursen fokuserar vi på det byggnadsnämndens politiker, nya som gamla,  bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning.

Vi håller kursen hos er!

Ni behöver inte resa någonstans, vi kommer till er, läs mer under BOKA KURS nedan!

 Kursinnehåll

 • PBLs syfte och innehåll
 • Byggnadsnämndens uppgifter enligt PBL
  - Specialreglerad lag
 • Vad är enskilda och allmänna intressen?
 • Hur funkar planprocessen?
  - Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelse mm
  - Planändringar
  - Mindre avvikelser mm
 • Från bygglov till slutbesked
  - Krav på byggnadsverk
  - Lovplikt och lovhantering (bygglov, marklov och rivningslov, tillfälliga lov, laga kraft)
  - Anmälningsplikt
  - Tekniskt granskning (Tekniska egenskapskrav, tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked, slutbesked)
 • Tillsyn och påföljder
  - Förelägganden (lov, åtgärd, rättelse, rivning)
  - Förbud (mot fortsatt arbete och användning)
 • Överklagande

BOKA KURS

Samla ihop så många deltagare ni vill!
Kanske vill kranskommunernas politiker också vara med? Eller partikollegorna?

Vi håller kursen hos er. Ni står för kurslokal och eventuell förtäring (kaffe & lunch).
Kursen håller på ca kl 9.00-16.00 (inkl bensträckare, fika och lunch).

OFFERT

Skicka oss en offertförfrågan via formuläret nedan, eller e-post till admin@byggutbildarna.com så hör vi av oss.
Skriv gärna antal som kan komma att gå kursen, samt förslag på datum som kan passa er.

Maxpris!

Vi vill så gärna att så många som möjligt skall lära sig detta, därför har vi satt ett maxpris på kursen. Ju fler ni är desto billigare blir det per person.  Är ni fler än 16 personer har vi ett maxpris på 50.000 kr för obegränsat antal deltagare. Moms tillkommer.

SKICKA OFFERTFÖRFRÅGAN HÄR»

[

Kommun (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Ungefärligt antal deltagare

Förslag/önskemål på kursdatum

ADRESSUPPGIFTER (dit kursmaterial mm ska skickas - kan även meddelas senare, minst 2v före kursdagen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Namn & telefon till er kontaktperson på kursdagen

FAKTURERINGSADRESS:

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Du kan också kontakta oss med:

En första bekräftelse att vi erhållit er offertförfrågan skickas så snart vi mottagit den.  Därefter tas vidare kontakt för att bestämma datum, plats mm.

Övriga kursvillkor

Ni kan avboka fram till två veckor före kursstart.
Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning, om ni inte väljer att omboka till ett annat kurstillfälle.

Vi är tacksamma för er bokning i god tid före planerad kursdag. Bokningstillfällena är begränsade.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se