Plan- och bygglagen, PBL Intensivkurs

PBL1_105X52_161130I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en förståelse för lagen.

_

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in PBL och relaterad lagstiftning.  Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Planer
  • Lovprocessen
  • Anmälan
  • Kontrollplan & kontrollansvariga
  • Tekniskt samråd
  • Start & Slutbesked
  • Tillsyn & sanktioner

Datum och plats

24 januari 2018 – Stockholm
13 mars 2018 – Göteborg
4 april 2018 – Stockholm
13 juni 2018 – Malmö

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 – 16.30

Pris

4.900 kr exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄLAN - PBL - 1 dag »

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med uppgifter om tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se