PBL för administrativ personal

pbladm_105x52_161130Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess .

För att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt måste administratören ha en god förståelse för PBL och processerna i sig.

Denna kurs vänder sig därför just till byggnadsnämndens administrativa personal. Förutom ren PBL-kunskap lägger vi en stor vikt vid hanteringsfrågor, rutiner och erfarenheter från andra kommuner.

På kvällen är det en gemensam kvällsaktivitet som brukar vara mycket uppskattad!

VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL

Administrativ personal på byggnadsnämnderna.

KURSINNEHÅLL 

Under dessa två dagar kommer vi gå igenom de olika processerna i PBL som är viktigt för administrativ personal att känna till.
Därefter försöker vi få in praktisk hantering av lov och startbesked med förhoppningsvis många diskussioner.

Dag 1
09.00 Samling (kaffe finns från 8.30)
09.30 PBL: Allmänna intressen, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan
11.00 PBL: Planer och lov
12.00 Lunch
13.00 PBL: Lov & lovhantering
15.00 Kaffe
15.30 Lovhantering,
16.45 Avslutning

19.00 Middag & specialaktivitet

Dag 2
08.30 Praktisk lovhantering
09.15 PBL: Tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked och slutbesked
10.00 Kaffe
10.30 PBL: Tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked och slutbesked forts.
12.00 Lunch
13.00 PBL: Tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked och slutbesked forts.
13.45 Praktisk hantering av lov och startbesked
14.30 Kaffe
15.00 Hur gör ni i er kommun? Gruppdiskussioner under ledning av föreläsarna.
16.30 Avslutning

DATUM & PLATS

Fler kurser under våren 2018!  

First Hotel Billingehus, Skövde 0500-445 700
Vill du övernatta så bokar du själv boende/hotellrum.

TIDER

Dag 1: 9.00 (kaffe finns från 8.30) – 16.45  - Middag och specialaktivitet kl 19.00
Dag 2: 8.30-16.30

PRIS

6200 kr inkl lunch, kaffe, kvällsaktivitet och dokumentation, moms tillkommer.

ANMÄLAN

ANMÄL DIG HÄR »

Välj kurs

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

Är ni flera från din kommun, skriv namn & e-post i meddelandefältet

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Telefon

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Du kan även kontakta oss via:

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den.  Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

ÖVRIGA KURSVILLKOR

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Frågor om kursinnehållet: Besvaras av Stefan Andersson, 073-707 94 00

Se även kursen PRAKTADMIN_105X52_160118