Plan- och bygglagen, PBL – Grundkurs

pbl2_105x52_161130I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.

Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en viss kunskap om lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning.

PROGRAM

Betoning i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kap 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

Dag 1
- lite om planer
- delar av 2 kap som ska prövas i lov och förhandsbesked
- bygglovsplikt
- rivningslovsplikt
- marklovsplikt
- krav som prövas i lovet
- lovansökan
- kommunicering
- lovbeslutet
- överprövning
Dag 2
- tekniska krav
- anmälan
- handlingar inför tekniskt samråd
- tekniskt samråd
- startbesked
- kontrollplan
- kontrollansvariga
- särskilt sakkunniga
- Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
- slutsamråd
- slutbesked
- sanktioner

DATUM

14–15 februari 2018 – Stockholm
25–26 april 2018 – Göteborg
3–4 maj 2018 – Stockholm

Notera att introduktionskursen ”Ny som handläggare” på 4 timmar genomförs dagen innan som en separat kurs.

PLATS

Ungefärliga kurstider är:
Dag 1: 9.00 – 16.30
Dag 2: 8.30-16.30

PRIS

I kursavgiften 7.900 kr ingår kursdokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

ANMÄLAN

Anmälan kan göras med något av följande alternativ:

ANMÄL DIG HÄR »

Ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med uppgifter om tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

ÖVRIGA KURSVILLKOR

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare med flera.

Du kan även hitta Byggutbildarnas kurser på utbildning.se