Varför gå kurs hos oss?

shutterstock_156848789

Vår unika erfarenhet och kompetens – din källa till kunskap

Vårt mål är att alltid vara uppdaterade och erbjuda aktuella kurser för våra kursdeltagare. Vi har själva lång erfarenhet från branschen inom så väl privat som kommunal och statlig verksamhet. Vi vet att behovet av utbildning är stort. Vissa av våra kurser inriktar sig mot en viss målgrupp, till exempel kontrollansvariga eller byggnadsnämndens tjänstemän. Detta är för att vi ska kunna erbjuda så specifika kurser som möjligt och för att det skapar bra diskussioner och frågeställningar utifrån målgruppens roll i det dagliga arbetet.  Alla är dock givetvis välkomna att vara med på samtliga kurser.

Deltagarna – vår styrka

Våra kursdeltagare kommer från alla delar av branschen. Vi utbildar lika många kommunala tjänstemän och politiker som privata aktörer. Detta gör våra kurser unika genom att vi erbjuder alla ”samma” utbildning. Lagen är densamma för samtliga, däremot kan frågeställningarna och tolkningarna vara olika beroende på vilken roll man har. Tack vare våra föreläsares och kursutvecklares bakgrund och erfarenhet kan vi i våra kurser vara medvetna om dessa skillnader, och vi har en unik möjlighet att belysa detta i våra kurser. Detta är en av anledningarna till att  många väljer att gå kurs hos oss. Du får chansen att lära dig samma sak som ”de andra”.

Specialskrivet kurskompendium – alltid aktuellt

Något som skiljer oss från många andra utbildningsföretag är att det, i de flesta av våra kurser ingår ett specialskrivet kurskompendium särskilt för den kursen du går. De flesta som gått någon kurs, vet att man inte minns eller snappar upp allt som sägs under en eller flera dagar. Vår förhoppning är att våra kurskompendier ska underlätta för dig att komma ihåg vad som sades under kursen, så att du får största möjliga användning av det i ditt dagliga arbete.

Allt ingår i priset – tål att jämföras

I vårt kurspris ingår allt du behöver för kursen. Det tillkommer inga avgifter (t.ex. för eventuell tentamen, mat/ fika och dylikt) och du behöver inte ha med dig eget material (t.ex. standarder, lagar och föreskrifter). Tänk på detta om du jämför priset med andra utbildningsföretag.

Vi välkomnar frågor, synpunkter och diskussioner

Vi ser gärna att våra kursdeltagare håller kontakt och ställer frågor och synpunkter på allt som rör bygglagstiftningen, regelverken och ert arbete. Det berikar oss väldigt mycket och vi besvarar frågorna så snart vi har möjlighet.

Lagstiftning och byggnadsnämnden
För att lagstiftningen ska fungera i praktiken krävs det ett enormt arbete och engagemang av allt från politiker i nämnden, byggnadsinspektörer, administratörer, bygglovshandläggare och bygglovsarkitekter med flera. Det är ett tufft arbete när det ofta saknas tillräckliga resurser samtidigt som lagstiftningen och andra regelverk ändras löpande. Genom vår erfarenhet från denna verksamhet så vet vi vilka problem och frågeställningar som byggnadsnämnderna brottas med.

Byggherrar och byggnadsnämnden – Vi & Ni?
Ibland får vi känslan av att det är ett VI & NI förhållande mellan byggnadsnämnden och byggherrar och kontrollansvariga. Vi hör ofta byggherrar, och tyvärr även kontrollansvariga, som redan innan de sökt bygglov suckar tungt och stönar högt inför bygglovsprocessen. Förmodligen på grund av ett rykte, eller sanning(?), att processen tar tid och byggnadsnämnden är besvärlig utan någon förståelse varför det är på detta viset. På samma sätt suckas det alldeles säkert på flera byggnadsnämnder över ofullständiga ansökningar och oförstående byggherrar. Om alla förstod lagens syfte och våra olika roller så skulle det inte behöva vara så här. Plan- och bygglagen är tydlig varför den finns:

…Bestämmelserna syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

PBL 1 kap §1

Samarbeta – en förutsättning för att byggherren ska veta allt
Lagstiftningen finns alltså för att skydda dig och mig och våra barn och barnbarn och vår miljö, nu och i framtiden. För att kunna göra det bästa möjliga av detta krävs det, precis som i andra företag och branscher, att vi samarbetar. Alla kan inte och ska inte kunna allt. Därför måste vi hjälpa varandra. Enligt Plan och Bygglagen ska byggherren dock kunna allt. Det vill säga den eller de beställer huset och som sedan ska bo i villan, ska veta allt kring bygglagstiftningen och hur man ska uppfylla samhällets krav, även om man aldrig tidigare haft någon erfarenhet av byggnationer. Detta är i princip omöjligt för någon som inte är utbildade och arbetat i branschen i många, många år. Därför känns det självklart att ta hjälp av de som kan.

Är du byggherre, se till att ta hjälp av din byggnadsnämnd och kontrollansvarige, de finns där för att hjälpa dig, inte för att sätta käppar i hjulen, så att du och din familj inte blir sjuka eller skadas när ni bygger er dröm och lever i den framtiden.

Arbetar du inom byggnadsnämnden, är det din skyldighet att hjälpa byggherren. Ta vara på detta och gör ditt bästa för att skapa goda samarbeten så vi alla får leva i trygg och säker drömvärld…iallafall utifrån bygglagstiftningen.

Byggutbildarna_RJ_logotype_RGB