Administration i praktiken

Arrangeras av Byggutbildarna

Administration i praktiken

En hel del kommuner upplever idag att personalomsättningen är hög och att de i många fall har resursbrist. Anställda vittnar även om att arbetet är ineffektivt och man nyttjar inte resurserna på bästa sätt. Många, många rättsfall visar på att om man gör ”som man alltid gjort” inte per automatik innebär att det är rätt. Det är många lagar och regler som styr, och blir det inte rätt kan det bli väldigt kostsamt för kommunerna. Många av dessa problem skulle kunna lösas med en kvalitetssäkrad administration i en process där byggnadsnämndens administratörer har en nyckelroll. Genom en ökad förståelse för hela processen kan bygglovsadministrationen effektiviseras för att uppfylla kraven på rättssäkerhet. Nyttjar man de resurser man har på bästa möjliga sätt får man nöjdare kunder och medarbetare.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge verktyg för att kunna skapa en effektivare bygglovadministration

Vem vänder sig kursen till?

Administrativ personal, bygglovshandläggare och inspektörer som arbetar med diarieföring, bygglovsadministration, fakturering och arkivering. Chefer och politiker som vill få kunskap om den nu väldigt omfattande administrationsprocessen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs
  • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
  • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
  • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
  • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
  • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
  • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
  • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Du kanske även är intresserad av…

Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Administration i praktiken
I denna kurs ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss