Boverkets Byggregler - Grundkurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Boverkets Byggregler - Grundkurs

En grundläggande förståelse för hur lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd samverkar är en förutsättning för att få en fungerade byggprocess, där vi bygger friska och sunda hus och andra byggnader och anläggningar. Byggreglerna innehåller bestämmelser för hur man tillämpar de krav som ställs i lagar och förordningar. Kraven är samhällets minikrav på byggnader när det kommer till bostads utformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Boverkets byggregler innehåller bestämmelser för hur man tillämpar de krav som ställs i lagar och förordningar. Kraven är samhällets minikrav på byggnader när det kommer till bostadsutformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Till denna kurs anlitar vi några av Sveriges främsta experter inom respektive område Det har varit många ändringar och uppdateringar i BBR den senaste tiden. Samtidigt rekryterar många företag och byggnadsnämnder ny personal för att kunna klara de utökade uppgifterna på den tekniska sidan. De allra flesta behöver skaffa sig eller uppdatera sina BBR-kunskaper. Är man som handläggare och inspektör inte insatt i dem, har man inte mycket att komma med på det tekniska samrådet eller arbetsplatsbesöket. Detsamma gäller för konsulter, projektledare, säljare, kontrollansvariga med flera inom byggbranschen. Inte ens erfarna handläggare behärskar alla tekniska krav och på några kursdagar blir man heller ingen expert. Däremot är vår erfarenhet, att det är tillräckligt för att få en god överblick över alla kraven och att bättre förstå var de verkliga riskerna finns och hur de kan behandlas under de tekniska samråden.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en god förståelse för Boverkets byggregler, vilka risker det finns samt hur man kan undvika dessa. Du som arbetar aktivt med Boverkets byggregler och redan har vissa förkunskaper inom BBR, kommer efter denna kurs få en fördjupad förståelse för byggreglerna. Är du däremot ganska ny inom området så ger denna kurs dig en grundläggande kunskap för Boverkets byggregler

Vem vänder sig kursen till?

Arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Plan- och bygglagen - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL Ny som handläggare Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Boverkets Byggregler - Grundkurs
Boverkets byggregler, BBR, är de viktigaste föreskrifterna för byggandet. Det är framför allt genom kontrollen av hur dessa föreskrifter uppfylls, som hela byggstartsprocessen är uppbyggd.
Tid

5 dagar, 09:00 – 12:00

Pris
15 300 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss