Boverkets Byggregler - intensiv - 1 dag

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Boverkets Byggregler - intensiv - 1 dag

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till  plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Kraven är funktionskrav och samhällets minimikrav på byggnader när det kommer till bostadsutformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.   

Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR för att du som deltagare ska få en förståelse för och lära känna din BBR. Du har möjlighet att ställa frågor till vår erfarna föreläsare under hela kursen. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen. Givetvis ingår även byggreglerna och information hur du hittar dem i fortsättningen.

Vi vet att många vill lära sig lite mer om BBR än vad vi hinner gå i genom på vår BBR intensivkurs. Samtidigt har många svårt att hinna med att gå vår fördjupande grundkurs på fem dagar. Därför har vi nu tagit fram en tvådagarskurs i Boverkets byggregler - just för dig som vill lära dig lite mer. 

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge dig en övergripande förståelse och kännedom om Boverkets byggregler.

Denna utbildning passar...

För alla som vill få en bättre förståelse och kunskap om Boverkets byggregler.

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

 • Regelverkets uppbyggnad och historik
 • Avsnitt 1, 2: Inledning, allmänna regler, verifierbara funktionskrav, ekonomisk livslängd mm
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning

I kursen ingår även

 • En välskriven kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna
 • Boverkets byggregler, BBR
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
 • Vid fysiska kurser ingår även lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Kurstillfällen

mån 27 feb, 09:00 - 17:00
Lärarledd online
Platser kvar
mån 15 maj, 09:00 - 17:00
Lärarledd online
Platser kvar

Du kanske även är intresserad av…

Boverkets byggregler - 5 dagar

Boverkets byggregler - 2 dagar

Plan- och bygglagen, grundkurs - 2 dagar

Boverkets Byggregler - intensiv - 1 dag
En intensivkurs som ger dig en övergripande och bra förståelse för BBR och hur du kan uppfylla lagkraven
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
5 600 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
byggutbildarna-logo-vit-600x135