Boverkets Byggregler - Intensivkurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Boverkets Byggregler - IntensivkursBoverkets byggregler, BBR, är de viktigaste föreskrifterna för byggandet. Det är framför allt genom kontrollen av hur dessa föreskrifter uppfylls, som hela byggstartsprocessen är uppbyggd. Byggreglerna innehåller bestämmelser för hur man tillämpar de krav som ställs i lagar och förordningar.

Kraven är samhällets minikrav på byggnader när det kommer till bostads utformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste förändringarna.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en övergripande förståelse för Boverkets byggregler, vilka risker det finns samt hur man kan undvika dessa.

Vem vänder sig kursen till?

  • Arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

25 september, 09:00 - 16:45
Göteborg
Få platser kvar
09 oktober, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Boverkets Byggregler - Intensivkurs
Denna intensivkurs ger dig en övergripande förståelse för Boverkets byggregler (BBR).
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss