Brand

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Brand

Vid våra kurstillfällen i Boverkets Byggregler (BBR) har vi förstått att många tycker brandreglerna är krångliga, svåra att förstå hur de ska tillämpas och dessutom väldigt omfattande. Vi är glada att nu kunna erbjuda en kurs med brandreglerna i fokus. Vi går igenom brandreglerna samtidigt som vi förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd. I kursen går vi också igenom lämpliga kontroller att utföra för att säkerställa att det tekniska brandskyddet uppfylls i färdig byggnad. Kursen är framtagen i samarbete med Brandskyddslaget som anses som en av de ledande brandkonsulterna i landet, och som är väl förtrogna med de senaste tolkningarna och den branschpraxis som råder.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten. Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Brand
Vi vet alla hur viktigt brandskydd är och hur snabbt ett brandförlopp kan gå. Risken för allvarliga personskador är stor och en brand kan ge förödande konsekvenser. I denna kurs går vi igenom brandreglerna samtidigt som vi förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss