Bygglovhandläggare

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Bygglovhandläggare

Hur handlägger man ett lovärende på ett lämpligt och effektivt sätt? Vilka handlingar kan eller bör man kräva? Vilken information behöver man för att för att ta ett beslut? Vad ska prövas i lov och vad får inte prövas i lovet? Hur ska man tolka detaljplaner och planer som är gamla? Vilka avvikelser kan man göra och hur stora får dessa vara? Hur motiverar man ett positivt beslut, ett avslag eller en avvikelse? Det finns många frågor som inte är så lätta att svara på. I denna kurs fokuserar vi på hur man på ett praktiskt sätt kan göra för att få en effektiv och rättssäker bygglovhandläggning. Du kommer även få många praktiska tips och råd från föreläsaren, som har lång erfarenhet av bygglovhandläggning. I denna kurs har vi utgått från en lång rad intervjuer med erfarna bygglovhandläggare om vad de skulle vilja ha fått reda på och lärt sig, när de var nya på jobbet.

Mål med kursen

Målet med denna kurs är att ge deltagaren praktiska verktyg för att få en effektiv och rättssäker bygglovhandläggning.

Vem vänder sig kursen till?

Bygglovhandläggare, administratörer, byggnadsnämndsekreterare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

29 oktober, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Bygglovhandläggare
En kurs av bygglovhandläggare för bygglovhandläggare!
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss