Byggnadsinspektör - förvandla teori till verklighet

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Byggnadsinspektör - förvandla teori till verklighet

En praktisk kurs som lär dig hur teorin kan fungera i verkligheten

Plan- och bygglagen är relativt tydlig med vad man teoretiskt ska göra som byggnadsinspektör. Hur man ska göra det praktiskt är däremot inte lika tydligt. Som många vet ska en inspektör inte granska handlingar utan istället göra en bedömning om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Hur gör man egentligen det? Och framför allt, hur avgör man om bedömningen man gjort är rimlig?

Det som skiljer denna kurs mot andra kurser, är att den inte bara bygger på vad man ska göra som inspektör, utan också hur man ska göra. Våra föreläsare har alla lång erfarenhet som inspektörer.
Kursen bygger på förarbetena och bestämmelser i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och relevant byggteknik. Som underlag för kursen ligger även många intervjuer med inspektörer från olika delar av Sverige.

Mål med kursen

Målet med denna kurs är att ge deltagaren verktyg för att veta hur man ska lösa en byggnadsinspektörs arbetsuppgifter.

Denna utbildning passar...

Byggnadsinspektörer och handläggare som jobbar med den tekniska delen av bygglov- och anmälningsärenden.

Förkunskaper

Det kan underlätta för deltagaren att ha viss kunskap om byggnadsinpektörens roll och arbetsuppgifter enligt plan- och bygglagen. 

Kursinnehåll

  • Inspektörens roll och uppgifter
  • Hur bedömer man att tekniska egenskapskraven uppfylls?
  • Vilka handlingar behövs och vilken information får man ut av dem?
  • Hur förbereder man och genomför ett givande tekniskt samråd?
  • Tekniskt samråd, startbesked och slutbesked i praktiken
  • Praktiska råd och tips baserat på uppgifter från erfarna byggnadsinspektörer

I kursen ingår även

  • En välskriven kursdokumentation
  • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
  • Vid fysiska öppna kurser ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Kurstillfällen

05 oktober, 09:00 - 17:00
Lärarledd online
Platser kvar
Byggnadsinspektör - förvandla teori till verklighet
Kursen som fokuserar på hur du som inspektör kan arbeta för att få teorin att fungera i praktiken.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss