Byggnadsinspektör

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Byggnadsinspektör

Plan- och bygglagen är relativt tydlig med vad man teoretiskt ska göra som byggnadsinspektör. Hur man ska göra det praktiskt är däremot inte lika enkelt. Som många vet ska en inspektör inte granska handlingar utan istället göra en bedömning om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Hur gör man egentligen det? Och framför allt, hur avgör man om bedömningen man gjort är rimlig? Det som skiljer denna kurs mot andra kurser, är att den inte bara bygger på vad man ska göra som inspektör, utan också hur man ska göra. Våra föreläsare har alla lång erfarenhet som byggnadsinspektör. Kursen bygger på förarbetena och bestämmelser i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och relevant byggteknik. Som underlag för kursen ligger även många intervjuer med inspektörer från olika delar av Sverige.

Mål med kursen

Målet med denna kurs är att ge deltagaren verktyg för att veta hur man ska lösa en byggnadsinspektörs arbetsuppgifter.

Vem vänder sig kursen till?

Byggnadsinspektörer och handläggare som jobbar med den tekniska delen av bygglov- och anmälningsärenden.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Ny som handläggare Bygglovhandläggare Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs
Byggnadsinspektör
En kurs av byggnadsinspektörer för byggnadsinspektörer!
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss