Byggteknik och kontroll - Grunden

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Byggteknik och kontroll - Grunden

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. Vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en övergripande kunskap om byggteknik som avser grund och grundläggning av byggnader och hur denna byggprocess går till i praktiken.

Denna utbildning passar...

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom Byggteknik och kontroll - grundläggning

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Vanliga grundläggningssätt:
  • Platta på mark
  • Krypgrund
  • Källare m.m...
Vi diskuterar och försöker svara på frågorna:
  • Hur är grunderna konstruerade?
  • Vilka risker finns?
  • Vilka kontroller är lämpliga?
  • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök?

I kursen ingår även

  • En välskriven kursdokumentation
  • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
  • Vid fysiska öppna kurser ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Kurstillfällen

måndag 29 januari 2024 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar
torsdag 11 april 2024 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar
Byggteknik och kontroll - Grunden
Få övergripande kunskap om byggteknik och kontroll vid byggandet av grunder, vilka risker det finns och lämpliga kontroller.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
5 600 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
byggutbildarna-logo-vit-600x135