Byggteknik och kontroll - Installationer

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Byggteknik och kontroll - Installationer
Denna kurs ger dig övergripande kunskap om installationer i byggnader.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
5 400 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
byggutbildarna-logo-vit-600x135