Endast tentamen

Arrangeras av Byggutbildarna

Endast tentamen

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar) Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen. Vill du bara göra en tentamen, skickar vi dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar. När du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan.

Mål med kursen

Vem vänder sig kursen till?

Den som endast vill göra en tentamen inför grundcertifiering eller förnyad certifiering som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen

Förkunskaper

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs
  • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
  • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
  • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
  • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
  • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
  • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
  • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Du kanske även är intresserad av…

Kontrollplaner enligt PBL Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Endast tentamen
Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (tentamen) samt uppfylla Boverkets övriga krav.
Tid

0 dagar, –

Pris
2 000 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss