Endast tentamen

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Endast tentamen

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar) Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen. Vill du bara göra en tentamen, skickar vi dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar. När du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan.

Mål med kursen

Vem vänder sig kursen till?

Den som endast vill göra en tentamen inför grundcertifiering eller förnyad certifiering som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen

Förkunskaper

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Kontrollplaner enligt PBL Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Endast tentamen
Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (tentamen) samt uppfylla Boverkets övriga krav.
Tid

0 dagar, –

Pris
2 000 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss