Fukt

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Fukt

Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Byggtekniken är inte heller särskilt förlåtande mot fukt. Ett litet misstag i planeringen eller utförande kan bli väldigt kostsamt att rätta till men även göra människor mycket sjuka. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Denna kurs är framtagen i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson på RISE Research Institutes of Sweden. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Vid våra kurser i Boverkets byggregler (BBR) och byggteknik har vi förstått att många av deltagarna tycker att detta är svårt, och att de gärna skulle vilja ha mer och fördjupad kunskap om fukt. Därför har vi nu skapat en heldagskurs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. I kursen tar vi upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, och vi går även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen och hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador. Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme. Vi tar även död på en del myter som fortfarande florerar i byggbranschen Det torkar ur… Lite vatten skadar inte… En vägg ska andas… Vi har ju byggt krypgrunder i 100 år på samma sätt… Tjära är bra som fuktskydd på källarväggen…

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i Boverkets regler kring fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets regler om fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten. Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Fukt
Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Denna kurs tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss