Inpektörs- och handläggarträffar

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Inpektörs- och handläggarträffar

Träffarna är informations- och erfarenhetsträffar för kommunernas bygglovshandläggare/arkitekter och inspektörer. På senare år har även länsstyrelsens representanter inom byggområdet allt mer närvarat på träffarna vilket vi och kommunens tjänstemän uppskattar mycket. Även byggnadsnämndens politiker brukar vara med under denna givande dag. Informationen och diskussionerna kretsar kring regelverken, byggtekniken och rättsfallen under det gångna året. Erfarenhetsutbytet handlar om hur dessa frågor hanteras i praktiken i kommunerna.

Mål med kursen

Vem vänder sig kursen till?

Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, bygglovarkitekter Handläggare på Länsstyrelsen Politiker i byggnadsnämnden

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollplaner enligt PBL Brand Fukt Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer
Inpektörs- och handläggarträffar
Sedan år 2000 har inspektörs- och handläggarträffarna genomförts i de flesta län mer eller mindre regelbundet.
Tid

1 dag, 09:00 – 15:30

Pris
2 200 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss