Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - intensiv

Arrangeras av Byggutbildarna

Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - intensiv

I denna intensivkurs får du förutsättningar att klara den tentamen som är ett av kraven för att bli certifierad Kontrollansvarig enligt PBL– behörighet N eller K. Genom att få godkänt på tentan kan du visa att du har dokumenterad kunskap och kännedom om bygglagstiftningen enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar.

Kursen genomförs under två dagar av någon av våra mycket erfarna och uppskattade föreläsare. Vi går systematiskt igenom de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar. De lagar och föreskrifter du ska ha kännedom om enligt föreskriften ovan är för deltagaren att läsa in på egen hand efter kursen. Kursmaterial för detta ingår i kursen.

Ett väl genomarbetat kursmaterial ingår i kursen. Du får goda förutsättningar att läsa på inför tentamen men materialet kan även användas som ett hjälpmedel i ditt dagliga arbete.

Tentamen genomförs ungefär en vecka efter kursen. Du har gott om tid att reflektera över kursen, läsa på mer och göra övningsuppgifter inför tentan.

Kursinnehåll

(med reservation för kursledarens möjlighet att ändra)

Dag 1

 • Boverkets föreskrift KA4 med ändringar
 • Plan- och bygglagen, PBL kapitel 9-11:
 • Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
 • Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

 

 • Boverkets byggregler, BBR kapitel 1-5:
 • Inledning och allmänna regler
 • Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Brandskydd

Dag 2

 • Boverkets byggregler, BBR kapitel 6-9:
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Bullerskydd
 • Säkerhet vid användning
 • Energihushållning
 • Konsumenttjänstlagen, AB, ABT och ABS
 • Läsanvisning till övriga lagar och föreskrifter
 • Hur man går vidare till certifiering
 • Vad som gäller inför tentamen

Kort om kontrollansvariga

De flesta bygg-, rivnings eller markarbeten behöver en certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Den kontrollansvarige ska medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Som kontrollansvarig ska du bland annat hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller och sedan skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan. Idag finns det två ackrediterade certifieringsorgan för kontrollansvariga. RISE & KIWA. Vi samarbetar med båda.

I deltagaravgiften ingår

 

 • En väl genomarbetat kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna
 • För- och eftermiddagsfika
 • Lunch
 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB, ABT och ABS
 • Övningshäfte
 • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs mer

 

 

Mål med kursen

Kursens mål är att du ska få god kunskap och kännedom om bygglagstiftningen mm enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar och därmed få förutsättningar att klara tentamen inför eventuell certifiering som kontrollansvarig enligt PBL.

Vem vänder sig kursen till?

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för kursen, men då detta är en intensivkurs så blir det lättare för dig att hänga med på kursen om du har viss vana av bygglagstiftning.

För att bli certifierad som Kontrollansvarig krävs dock vissa förkunskaper så som utbildning, arbetslivserfarenhet, godkänd tentamen mm enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar.

 

Kurstillfällen

22-23 oktober, 09:00 - 16:45
Stockholm
Få platser kvar
 • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
 • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
 • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
 • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
 • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
 • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
 • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Du kanske även är intresserad av…

Vill du fördjupa dig inom något område har vi bland annat kurserna

Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - intensiv

Denna intensivkurs för blivande kontrollansvariga behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna enligt Boverkets föreskrift KA 4 med ändringar. Övriga delar är självstudier inför tentamen.

Tid

2 dagar, 09:00 – 16:45

Pris
8 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss