Kontrollansvarig enligt PBL - Distanskurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontrollansvarig enligt PBL - Distanskurs

Du kan nu i lugn och ro läsa till kontrollansvarig enligt PBL i din egna takt. Kursen baserar sig på vår grundkurs för Kontrollansvariga (4 dagar) och behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna eller känna till enligt Boverkets föreskrift KA 4 med ändringar. Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du som KA måste kunna, eller känna till. Parallellt följer du med i de skriftliga dokumenten. Till kursen finns många övningsfrågor. Du kan gå tillbaka och ta del av kursen om och om igen, tills du känner dig säker. I kursavgiften ingår en tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren kunskap och kännedom om de lagar och föreskrifter som en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen måste ha inför eventuell certifiering.

Vem vänder sig kursen till?

Blivande kontrollansvariga så som arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, bygglovhandläggare, konsulter, projektledare samt övriga som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper. För att kunna bli certifierad som Kontrollansvarig krävs dock vissa förkunskaper så som utbildning, arbetslivserfarenhet, godkänd tentamen mm enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 med ändringar.

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Kontrollplaner enligt PBL Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Kontrollansvarig enligt PBL - Distanskurs
Nu kan du bli kontrollansvarig enligt PBL hemma i soffan!
Tid

0 dagar, –

Pris
9 200 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss