Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - Grundkurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - Grundkurs

I denna grundkurs får du förutsättningar att klara den tentamen som är ett av kraven för att bli certifierad Kontrollansvarig enligt PBL– behörighet N eller K. Genom att få godkänt på tentan kan du visa att du har dokumenterad kunskap och kännedom om bygglagstiftningen enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar.

Kursen genomförs under fyra dagar av någon av våra mycket erfarna och uppskattade föreläsare. Vi går systematiskt igenom de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna och ha kännedom om enligt Boverkets föreskrift.

Ett väl genomarbetat kursmaterial ingår i kursen. Du får goda förutsättningar att läsa på inför tentamen men materialet kan även användas som ett hjälpmedel i ditt dagliga arbete.

Tentamen genomförs ungefär en vecka efter kursen. Du har gott om tid att reflektera över kursen, läsa på mer och göra övningsuppgifter inför tentan.

Kursinnehåll

(med reservation för kursledarens möjlighet att ändra)

Dag 1 - Plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.

 • Syfte, innehåll och definitioner
 • Allmänna och enskilda intressen
 • Översiktsplan, detaljplan, regionplan och områdesbestämmelser
 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
 • Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
 • Byggnadsnämnden , tillsyn och sanktioner
 • Överklagandeprocessen

Dag 2 - Boverkets byggregler, BBR

 • Inledning
 • Allmänna regler
 • Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Brandskydd
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Bullerskydd
 • Säkerhet vid användning
 • Energihushållning

Dag 3 - Eurokoder, EKS - Konsumenttjänstlagen - Lagen om färdigställandeskydd
Dag 4 - Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT, ABS.

 • Övergripande om kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken, avfallsförordningen och andra lagar och föreskrifter som KA ska känna till.
 • Övningsuppgifter inför tentamen
 • Vad som gäller inför tentamen

Kort om kontrollansvariga

De flesta bygg-, rivnings eller markarbeten behöver en certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Den kontrollansvarige ska medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Som kontrollansvarig ska du bland annat hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller och sedan skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan. Idag finns det två ackrediterade certifieringsorgan för kontrollansvariga. RISE & KIWA. Vi samarbetar med båda.

I deltagaravgiften ingår

 • En väl genomarbetat kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna
 • För- och eftermiddagsfika
 • Lunch
 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB, ABT och ABS
 • Övningshäfte
 • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs mer

 

Mål med kursen

Kursens mål är att du ska få god kunskap och kännedom om bygglagstiftningen mm enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar och därmed få förutsättningar att klara tentamen inför eventuell certifiering som kontrollansvarig enligt PBL.

Vem vänder sig kursen till?

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper.

För att bli certifierad som Kontrollansvarig krävs dock vissa förkunskaper så som utbildning, arbetslivserfarenhet, godkänd tentamen mm enligt
Boverkets föreskrift KA4 med ändringar.

Kurstillfällen

26-29 november, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Vill du fördjupa dig inom något område har vi bland annat kurserna

Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet N & K - Grundkurs

Under fyra dagar i KA grundkurs går vi igenom de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna eller känna till enligt Boverkets föreskrift KA4 med ändringar. 

Tid

4 dagar, 09:00 – 16:45

Pris
15 800 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss