Kontrollplaner

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontrollplaner

Denna populära kurs visar att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Även Boverkets rapport "Förstudie kontrollplan" visar att det finns stora brister i det nuvarande kontrollsystemet i byggprocessen. En av de stora förvirringarna är bland annat ordet ”egenkontroll” som är ett välkänt begrepp inom entreprenadjuridiken. Men det finns även i Plan och bygglagen, men då med ett helt annat syfte. Detta skapar givetvis stora problem. Vi har fått höra att även andra utbildare inte har förstått denna skillnad, vilket är mycket olyckligt. Vi känner oss mycket stolta att kunna erbjuda er denna kurs som just Rune Johansson har tagit fram. Rune var nämligen med i byggprocessutredningen inför nya PBL och vet tankarna bakom lagens formuleringar inom detta område. Det är kanske därför som denna kurs är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Kursen går helt i linje med det Boverket kommit fram till i sin rapport och det som de skriver om kontrollplaner på PBL kunskapsbanken (Boverkets webbaserade vägledning). I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för kursdeltagaren att använda. Det ingår också ett unikt innehåll med hundratals kontrollpunkter som ger en hint om kritiska moment under ett byggprojekt och som kan omarbetas för att användas i mallen under just ditt specifika projekt.

Mål med kursen

Att ge en förståelse för vilka krav plan- och bygglagen ställer på innehållet i en kontrollplan.

Vem vänder sig kursen till?

Kontrollansvariga enligt PBL inför förnyad certifiering Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen Byggherrar, projektledare, konsulter, arkitekter mfl. som vill förstå kontrollplanens syfte och innehåll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

05 september, 09:00 - 16:45
Malmö
Platser kvar
26 september, 09:00 - 16:45
Göteborg
Platser kvar
03 oktober, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar
11 december, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Kontrollansvarig enligt PBL Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Kontrollplaner
Får du alltid olika bud vad en kontrollplan ska innehålla? Här är kursen du behöver för att veta vilka krav lagen ställer på kotrollplanen.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
5 300 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss