Ny som handläggare

Arrangeras av Byggutbildarna

Ny som handläggare

Plan- och bygglagen kräver mer resurser, samtidigt som det är en stor pensionsavgång. Behovet av nya handläggare och inspektörer är stort. Att börja arbeta inom kommunal verksamhet skiljer sig från den privata sektorn eller skolan och det är enormt viktigt för rättssäkerheten att arbetet utförs korrekt. Som tjänstman i byggnasnämnden är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen. Kursen är en halvdagskurs som håller på kl 13.00 -17.00. Notera att grundkursen i Plan-och bygglagen genomförs dagarna efter som en separat kurs.

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren en förståelse för vad som krävs för att arbeta i kommunal verksamhet med inriktning mot byggnadsnämnden. Vilka krav kommunallagen och förvaltningslagen ställer på medarbetaren.

Vem vänder sig kursen till?

Bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, planhandläggare, planarkitekter, byggnadsnämndssekreterare, administratörer, politiker, konsulter och chefer på byggnadsnämden

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs
  • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
  • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
  • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
  • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
  • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
  • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
  • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Du kanske även är intresserad av…

Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Ny som handläggare
Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Som tjänstman är man underordnad mer än bara PBL:s regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.
Tid

0 dagar, 13:00 – 17:00

Pris
3 400 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss