Ny som handläggare

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Ny som handläggare

Plan- och bygglagen kräver mer resurser, samtidigt som det är en stor pensionsavgång. Behovet av nya handläggare och inspektörer är stort. Att börja arbeta inom kommunal verksamhet skiljer sig från den privata sektorn eller skolan och det är enormt viktigt för rättssäkerheten att arbetet utförs korrekt. Som tjänstman i byggnasnämnden är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen. Kursen är en halvdagskurs som håller på kl 13.00 -17.00. Notera att grundkursen i Plan-och bygglagen genomförs dagarna efter som en separat kurs.

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren en förståelse för vad som krävs för att arbeta i kommunal verksamhet med inriktning mot byggnadsnämnden. Vilka krav kommunallagen och förvaltningslagen ställer på medarbetaren.

Vem vänder sig kursen till?

Bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, planhandläggare, planarkitekter, byggnadsnämndssekreterare, administratörer, politiker, konsulter och chefer på byggnadsnämden

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

14 oktober, 13:00 - 17:00
Göteborg
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Ny som handläggare
Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Som tjänstman är man underordnad mer än bara PBL:s regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.
Tid

0 dagar, 13:00 – 17:00

Pris
3 400 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss