PBL för administratörer

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

PBL för administratörer

Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess . För att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt måste administratören ha en god förståelse för PBL och processerna i sig. Denna kurs vänder sig därför just till byggnadsnämndens administrativa personal. Förutom ren PBL-kunskap har du här även möjlighet att träffa andra i samma roll för att utbyta erfarenheter kring bland annat hanteringsfrågor och rutiner kring administrationen av PBL.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en god kunskap i plan- och bygglagen som är viktigt för administrativ personal att känna till, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan varandra.

Vem vänder sig kursen till?

Administrativ personal på byggnadsnämnden.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Boverkets byggregler - grundkurs Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
PBL för administratörer
Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess .
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
8 500 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss