PBL för politiker

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

PBL för politiker

Efter valet 2018 kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många ”gamla” som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen. Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till. Vi kan nu utöver våra företagsutbildningar, då vi kommer till er, erbjuda en endagskurs som vänder sig till byggnadsnämndens politiker. I kursen fokuserar vi på det som du som politiker, ny som erfaren, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning (PBF, BBR, EKS).

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge politiker och tjänstemän i byggnadsnämnden förståelse för hur plan- och bygglagen fungerar.

Vem vänder sig kursen till?

Byggnadsnämndens politiker och tjänstemän

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
PBL för politiker
Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd? Vad har jag för ansvar? Vilken roll har tjänstemännen? Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss