Plan- och bygglagen - Grundkurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Plan- och bygglagen - Grundkurs

Syftet med bestämmelserna i plan- och bygglagen är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Betoning i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kapitel 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

Mål med kursen

Målet är att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse för plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Vem vänder sig kursen till?

Arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

11-12 september, 09:00 - 16:30
Stockholm
Få platser kvar
15-16 oktober, 09:00 - 16:45
Göteborg
Få platser kvar
04-05 december, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt
Plan- och bygglagen - Grundkurs
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Reglerna som revideras reglebundet påverkar allt byggande och alla som är involverade i byggprocessen bör kunna och förstå lagen för att ha möjlighet att utföra ett korrekt arbete.
Tid

2 dagar, 09:00 – 16:45

Pris
8 500 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss