Plan- och bygglagen - Intensivkurs

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Plan- och bygglagen - Intensivkurs

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en förståelse för lagen.

Syftet med bestämmelserna i plan- och bygglagen är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Betoning i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kapitel 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

Innehåll

 • Planer
 • Lovprocessen
 • Anmälan
 • Kontrollplan & kontrollansvariga
 • Tekniskt samråd
 • Start & Slutbesked
 • Tillsyn & sanktioner

Mål med kursen

Målet är att ge kursdeltagaren en övergripande förståelse för plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Vem vänder sig kursen till?

Arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

24 september, 09:00 - 16:45
Göteborg
Få platser kvar
14 november, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar
12 december, 09:00 - 16:45
Malmö
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

 • Boverkets byggregler - grundkurs
 • Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs
 • Ny som handläggare Bygglovhandläggare
 • Byggnadsinspektör
 • Byggteknik & kontroll - Grundläggning
 • Byggteknik & kontroll - Stommen
 • Byggteknik & kontroll - Installationer
 • Brand
 • Fukt
Plan- och bygglagen - Intensivkurs
I denna intensivkurs får du en god förståelse för plan- och bygglagen, PBL.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:30

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss