Plan- och bygglagen - Intensivkurs

Arrangeras av Byggutbildarna

Plan- och bygglagen - Intensivkurs

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Reglerna som revideras regelbundet påverkar allt byggande och alla som är involverade i byggprocessen bör kunna och förstå lagen för att ha möjlighet att utföra ett korrekt arbete.

Syftet med bestämmelserna i plan- och bygglagen är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 

I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.

Kursinnehåll

 • Översiktsplan, detaljplan och regionplan
 • Lovprocessen
 • Anmälan
 • Kontrollplan & kontrollansvariga
 • Tekniskt samråd
 • Start & Slutbesked
 • Tillsyn & sanktioner

I kursen ingår även…

…en väl genomarbetad kursdokumentation, Plan- och bygglagen och Plan- & byggförordningen, kaffe och lunch.

Mål med kursen

Målet är att ge kursdeltagaren en övergripande förståelse för plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Vem vänder sig kursen till?

Den som vill få en övergripande förståelse för plan- och bygglagen. Arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

14 november, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar
12 december, 09:00 - 16:45
Malmö
Få platser kvar
 • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
 • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
 • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
 • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
 • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
 • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
 • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.
Plan- och bygglagen - Intensivkurs
I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:30

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss