Praktisk bygglovshandläggning

Arrangeras av Byggutbildarna

Praktisk bygglovshandläggning

Hur handlägger man ett lovärende på ett lämpligt och effektivt sätt? Vilka handlingar kan eller bör man kräva? Vilken information behöver man för att för att ta ett beslut? Vad ska prövas i lov och vad får inte prövas i lovet? Hur ska man tolka detaljplaner och planer som är gamla? Vilka avvikelser kan man göra och hur stora får dessa vara? Hur motiverar man ett positivt beslut, ett avslag eller en avvikelse? Det finns många frågor som inte är så lätta att svara på. I denna kurs fokuserar vi på hur man på ett praktiskt sätt kan göra för att få en effektiv och rättssäker bygglovhandläggning. Du kommer även få många praktiska tips och råd från föreläsaren, som har lång erfarenhet av bygglovhandläggning. I denna kurs har vi utgått från en lång rad intervjuer med erfarna bygglovhandläggare om vad de skulle vilja ha fått reda på och lärt sig, när de var nya på jobbet.

Mål med kursen

Målet med denna kurs är att ge deltagaren praktiska verktyg för att få en effektiv och rättssäker bygglovhandläggning.

Vem vänder sig kursen till?

Bygglovhandläggare, administratörer, byggnadsnämndsekreterare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för denna kurs
  • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
  • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
  • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
  • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
  • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
  • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
  • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.
Praktisk bygglovshandläggning
En kurs av bygglovhandläggare för bygglovhandläggare!
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss